fbpx

Um el Faroud

Um El Faroud var ett libyskägt motortankfartyg på 10 000 ton. Efter en gasexplosion vid underhållsarbete 1995 sänktes hon utanför Maltas kust som ett konstgjort rev och dykattraktion.

Um El Faroud byggdes 1969 av Smith Dock Co. Ltd Middlesbrough i England och ägdes av General National Maritime Transport Company, Tripoli, Libyen. Hon var verksam mellan Italien och Libyen och fraktade raffinerat bränsle fram till den 1:a februari 1995. Den 3:e februari 1995 togs hon in i docka 3 i Maltas torrdockor. Under natten inträffade en explosion i den centrala tanken och 9 personer miste livet. Fartyget drabbades av strukturella skador och efter en inspektion och undersökning kom man fram till att hon inte kunde repareras. Hon förblev i dockan i Vallettas hamn i tre år tills man beslutades sig för att sänka henne för att skapa ett konstgjort rev 1998. Vraket ligger upprätt på sandbottnen sydväst om Wied iz-Zurrieq, i närheten av Qrendi. Hon bröts itu under en svår storm 2005.

Längd 115 m

Bredd 15,5 m

Höjd 22 m (till skorstenens topp)

Djup till havsbottnen 36 m

Djup till bryggan 18 m

Djup till huvuddäck 25 m

Diving Malta and Gozo