fbpx

Bogserbåten Rozi

Vraket av bogserbåten Rozi sänktes 1992 som en undervattensattraktion av ett företag som erbjuder ubåtsutflykter.

Ubåtsutflykterna upphörde men vraket ligger givetvis kvar och är en enastående dykattraktion.  Vraket, som ligger på ett djup på nästan 40 meter, kan ses i sin helhet, tack vare den utmärkta sikten som ofta överstiger 30 meter.

Detta vrak kan dykas från stranden, men under sommaren föredrar vi att dyka från båt, vilket ger oss värdefulla extra minuter på vraket och undviker trängseln vid igång från stranden.  Bilderna som följer togs av vår kund Rob Allen under sommaren 2005.