fbpx

Karwela och Cominoland

Två av Maltas vrak, Karwela och Cominoland, sänktes väldigt nära oss vid Ix-Xatt l-Ahmar, Gozo under augusti 2006.

Sänkt: Augusti 2006

Längd: 50 Bredd 10

Typ: passagerarfärja (800 passagerare)

Djup: havsbotten 36-45 Aktern ligger djupast

Ursprungligen ett västtyskt passagerarfartyg. Byggs 1957 och ursprungligen döpt till MS Frisha, döptes sedermera om till Nordpsloma 1977.

Hon kom till Malta 1986 och fungerade som passagerarfärja och senare omdöpt till MV Karwella tjänstgjorde hon som turistfartyg innan hon sänktes samtidigt som MV Cominoland, som vilar cirka 50 m bort.

Det tog nästan sex timmar för Karwella att sjunka och hon vilar nu upprätt på bottnen med bogen på ungefär 35 meters djup, medan Cominoland ligger något lutande åt sidan på ungefär 50 meters avstånd.

Vraket är att av tre som ligger lättåtkomligt från samma startpunkt. MV Karwella ligger ungefär 80 meter från stranden.

Diving Malta and Gozo